Specjalista ds. Aparatury medycznej


Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni:

 


Specjalista ds. Aparatury medycznej
Miejsce pracy: Wrocław
Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:
 • Zlecanie napraw, konserwacji, przeglądów aparatury medycznej i laboratoryjnej i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • Wnioskowanie o wydanie orzeczeń dotyczących stanu technicznego aparatury i sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego,
 • Weryfikacja i opisywanie faktur za naprawy, przeglądy, konserwacje aparatury i sprzętu medycznego i laboratoryjnego, z uwzględnieniem prawidłowego podziału kosztów,
 • Prowadzenie regularnej i bieżącej oceny firm serwisujących aparaturę i sprzęt medyczny i laboratoryjny,
 • Przygotowywanie raportów, i harmonogramów w zakresie napraw, przeglądów i konserwacji aparatury, sprzętu medycznego i laboratoryjnego,
 • Udział w komisjach przetargowych i przygotowywanie materiałów do postępowania przetargowego w zakresie serwisu aparatury, sprzętu medycznego i laboratoryjnego,
 • Udział w spisach i inwentaryzacji aparatury i sprzętu medycznego oraz weryfikacja danych w systemie ewidencji aparatury i sprzętu medycznego DCO.
Wymagania stawiane przez Pracodawcę:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 2-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe w dziale aparatury medycznej, dziale zakupów aparatury medycznej, dziale technicznym podmiotu leczniczego, dziale zamówień publicznych podmiotu leczniczego lub w serwisie aparatury medycznej lub laboratoryjnej,
 • znajomość aparatury laboratoryjnej,
 • zaawansowana znajomość programu MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • rzetelność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i szkoleń,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. wczasy pod gruszą, karty sportowe)
 • pracę w przyjaznej atmosferze.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ

TOP