Specjalista ds. badań materiałowych


Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

Specjalista ds. badań materiałowych
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: 363.1/20/07/2022
Kluczowe obowiązki:
 • Wykonywanie badań niszczących mechanicznych oraz badań mikrostruktury (mikroskopia świetlna oraz skaningowa mikroskopia elektronowa).
 • Opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych badań.
 • Udział w badaniach, ekspertyzach materiałowych.
 • Wykonywanie badań diagnostycznych i ekspertyz technicznych w ramach badań powypadkowych i poawaryjnych.
 • Wdrażanie nowych, innowacyjnych metod i technik badań laboratoryjnych.
 • Współudział w procesie uznawania przez UDT laboratoriów badawczych.
 • Rozwijanie nowych metod badawczych we współpracy z komórkami organizacyjnymi UDT.
 • Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w celu opracowywania innowacyjnych metod i technik badawczych.
 • Współpraca w zakresie zakupu wyposażenia pomiarowo-badawczego.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: inżynieria materiałowa, spawalnictwo.
 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy w laboratorium badawczym.
 • Doświadczenie w pracy z mikroskopem skaningowym.
 • Doświadczenie z zakresu prowadzenia badań mikrostruktury materiałów (znajomość norm badawczych).
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z czystością techniczną.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, myślenie analityczne.
 • Komunikatywność, precyzyjność, otwartość na zmiany.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).
APLIKUJ TERAZ

TOP