Specjalista ds. BHP


Firma RENA Polska Sp. z o.o. - świadcząca kompleksowe usługi w zakresie mechanicznej obróbki tworzyw sztucznych i montażu urządzeń, specjalizująca się w produkcji elementów toczonych i frezowanych oraz zbiorników, a także montażu kompletnych zespołów i podzespołów z tworzyw sztucznych. Naszym Klientom oferujemy dodatkowo konstrukcję, zakupy oraz usługi logistyczne.

 

Aktualnie poszukujemy wykwalifikowanych kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. BHP
Miejsce pracy: Wykroty

 

Opis stanowiska
 • prowadzenie działalności kontrolnej, w tym ustalanie tematyki kontroli oraz form i sposobów jej dokumentowania,
 • śledzenie zmian wymagań prawnych i dostosowywanie firmy do ich spełnienia w ramach BHP i PPOŻ,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przekazywanie do użytku nowo wybudowanych bądź zmodernizowanych: obiektów, urządzeń produkcyjnych, urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo i warunki pracy pracowników;
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także upoważnionymi laboratoriami, w kwestii kontroli względem obowiązku prowadzenia przez pracodawcę pomiarów, mających na celu określać stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • ustalanie okoliczności, jak i przyczyn wypadków zeszłych w pracy,
 • nadzór nad procesem powypadkowym, inicjowanie działań, powoływanie zespołów interdyscyplinarnych, weryfikacja efektywności działań /ustaleń zespołów powypadkowych,
 • nadzór i udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • właściwe kompletowanie oraz przechowywanie dokumentów: dotyczących wypadków w pracy, dotyczących chorób zawodowych, rejestrów,
 • opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
 • opracowywanie propozycji odnośnie zmian technicznych i organizacyjnych, celem poprawy warunków pracy oraz bezpieczeństwa, - ciągłe doskonalenie
 • przygotowanie załogi do bezpiecznej pracy,
 • organizacja szkoleń wstępnych,
 • współpraca z Państwową Inspekcją Pracy,
 • opiniowanie instrukcji stanowiskowych.
Wymagania
 • Doświadczenie min 3-5 letnie w pełnieniu funkcji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w firmach produkcyjnych
 • Doświadczenie w kontaktach z jednostkami zewnętrznymi, podmiotami prawnymi, organizacjami związkowymi
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne i samodyscypliny
 • Zdolność do opracowywania programów ciągłego doskonalenia
 • Znajomość technik/ metodologii rozwiazywania problemów oraz Lean Manufacturing mile widziane
 • Znajomość języka niemieckiego/ angielskiego.
 • Umiejętność pracy w grupie, elastyczność, zaangażowanie w pracę.
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość obsługi komputera, pakiet Office
 • Umiejętność przygotowywania raportów i prezentacji
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie;
 • bogaty pakiet socjalny;
 • konkurencyjne wynagrodzenie;
 • częściowy zwrot kosztów dojazdu;
 • przyjazne warunki pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • wysokie premie.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

TOP