Specjalista ds. gospodarki budynkamiUniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko specjalisty ds. gospodarki budynkami w Dziale Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Specjalista ds. gospodarki budynkami
Miejsce pracy: Wrocław, plac Uniwersytecki 1
Nr ref.: specjalista.120.DGN.AH

Nazwa stanowiska: specjalista

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

 
Zakres obowiązków
 • Udział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych na zbycie lub najem nieruchomości, w tym również publikacja w portalu internetowym.
 • Przygotowanie projektów w/w umów najmu i ewentualnych aneksów.
 • Współpraca z kierownikami obiektów w zakresie prawidłowej realizacji zapisów wynikających z podpisanych umów najmu.
 • Udział w protokolarnym przekazywaniu części nieruchomości będących przedmiotem najmu.
 • Prowadzenie wszelkich spraw związanych z trwającymi umowami.
 • Okresowe analizy kosztów utrzymania obiektów będących przedmiotem najmu.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji obiektów UWr oraz usług odśnieżania budynków, a także zlecanie wykonania tych usług, rozliczanie należności w tym zakresie.
 • Terminowe składanie deklaracji i ich korekt o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zlecanie odpowiednich płatności do Działu Finansowego.
 • Udział w pracach związanych z waloryzacjami umów dotyczących utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu.
Zakres odpowiedzialności
 • Za rzetelne przygotowywanie umów najmu.
 • Za prawidłową obsługę umów najmu.
 • Za rzetelne wykonywanie rozliczeń.
Wykształcenie
 • Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe.
Wymagania konieczne
 • Min. 4 -letnie doświadczenie zawodowe.
 • Znajomość przepisów związanych z zarządzaniem i gospodarką nieruchomościami.
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Znajomość programów MS Office.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Rzetelność, dokładność, sumienność.
Wymagania pożądane
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
Oferujemy
 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni.
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w odpowiedzialnej, pełnej wyzwań pracy.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.
 • Możliwość skorzystania z karty „multisport”.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci.
 • Preferencyjne pożyczki.

APLIKUJ TERAZ

TOP