Specjalista ds. Instalacji Elektrycznych i Niskoprądowych


Twoje nowInstalacjie miejsce pracy:

 

Aleja Wiśniowa Sp. z o.o. - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

Specjalista ds. Instalacji Elektrycznych i Niskoprądowych
Miejsce pracy: Wrocław

Szukamy osób, które:

 • lubią pracę w zespole
 • biorą odpowiedzialność za wykonywane zadania
 • są gotowe podjąć się nowych wyzwań
 • praca z dokumentacją nie kryje przed nimi tajemnic
 • wykazują proaktywną postawę i są przyjaźnie usposobione – dla nas ważna jest atmosfera pracy!

Przejmij odpowiedzialność za:

 • realizację inwestycji, remontów i modernizacji w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych
 • przygotowywanie przedmiaru robót w branży j.w., poszukiwanie wykonawców i podwykonawców
 • udział w zespole realizującym inwestycje budowlane w systemach: generalny wykonawca, zaprojektuj i wybuduj lub pakietowej w branży j.w.
 • przygotowywanie dokumentów formalnych oferty w zakresie instalacyjnym
 • doradztwo inwestorowi w zakresie branży elektrycznej i niskoprądowej
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej dot. branży elektrycznej i niskoprądowej na potrzeby realizowanych inwestycji, remontów, modernizacji
 • odbiór zakończonych robót od wykonawców, podwykonawców
 • koordynowanie prac instalacyjnych z pozostałymi pracami budowlanymi

Czego potrzebujesz, aby osiągnąć sukces?

 • wykształcenia wyższego, uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej, lub niskoprądowej w zakresie realizacji
 • doświadczenia na stanowisku kierownika robót, inspektora nadzoru lub projektanta
 • dobrej znajomość obowiązujących przepisów technicznych i budowlanych
 • minimum 7-letniego doświadczenia zawodowego
 • znajomość MS Office, CAD, (mile widziana znajomość MSProject)
 • rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej i zespołu

Mile widziane:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • uprawnienia budowlane projektowe
 • uprawnienia SEP

Co zyskujesz?

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub inną formę współpracy
 • możliwość rozwoju umiejętności w ramach codziennej pracy 
 • dofinansowanie do karty MultiSport, biletów na wydarzenia kulturalne i mecze  
 • wczasy oraz kolonie we własnym ośrodku wczasowym nad morzem 
 • finansowanie aktywności sportowej pracowników 
 • świąteczne bonusy oraz nagrody za długi staż pracy 
 • szkolenia organizowane przez trenerów wewnętrznych  
 • doskonalące szkolenia zewnętrzne i konferencje 
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki zdrowotnej oraz grupowego ubezpieczenia na życie 
 • zniżki na usługi we własnych placówkach medycznych  
 • imprezy integracyjne 
 • wolontariat pracowniczy, biblioteczka Hasco i wiele innych
„Do przesyłanej aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 51-131, ul. Żmigrodzka 242E udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącego procesu rekrutacji, zgodnie z RODO i przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.”
APLIKUJ TERAZ

TOP