Specjalista ds. Jakości


 

Firma o międzynarodowym zasięgu z siedzibą główną w Niemczech, działająca w sektorze motoryzacyjnym poszukuje do swojego oddziału zlokalizowanego w Jaszkowej Dolnej koło Kłodzka osoby na następujące stanowisko:

Specjalista ds. Jakości
Miejsce pracy: Jaszkowa Dolna, k. Kłodzka
 
Twój zakres obowiązków:
 • Audyty:
  • Nadzór na audytami wew.
  • Nadzór nad planami działań
  • Prowadzenia audytów i uczestnictwo w nich
  • Nadzór nad audytami warstwowymi
  • Organizowanie spotkań w celu definiowania przyczyn i działań korygujących
  • Raportowanie do kierownictwa
 • Nadzór nad systemem zarządzania jakością:
  • Zarządzanie dokumentacją
  • Zarządzanie zmianami w dokumentacji
  • Kontakt z centralą
  • Kontakt z jednostkami certyfikującą
  • Nadzór nad systemem QOS
  • Organizowanie spotkań
 • Zadania dodatkowe:
  • Organizacja i udział w spotkaniach
  • Przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ
  • Przestrzeganie standardowych procedur i instrukcji w zakładzie
  • Ciągłe doskonalenie procesów
  • Szkolenie pracowników
  • Analiza wskaźników
  • Wprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych
  • Ścisła współpraca z innymi działami
  • Stosowanie procedur i instrukcji zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001/ ISO IATF 16949 , zarządzania środowiskowego ISO 14001, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001
Nasze wymagania:
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość ISO14001/45001/9001
 • Doświadczenie w pracy z systemami zarządzania jakością
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • Znajomość procedur i instrukcji systemu zarządzania jakością ISO 9001/ ISO IATF 16949
 • Znajomość technik rozwiązywania problemów (Ishikawa, 5W, 8D, etc.)
 • Znajomość FMEA
 • Znajomość MSA, SPC
 • Uprawnienia audytora wew. IATF16949
 • Znajomość podstaw PPAP, APQP
 • Wiedza z zakresu cech specjalnych
 • Znajomość SAP , MS Office, cPro/ PPM
 • Znajomość wymagań klienta (CSR)
 • Znajomość rys. technicznego
 • Znajomość narzędzi Lean
 • Znajomość zarządzania środowiskowego ISO 14001,zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

 Firma oferuje:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Interesującą pracę w zgranym zespole
 • Ubezpieczenie grupowe, opiekę zdrowotną oraz pakiety sportowe, PPE
 • Dobrą atmosferę pracy.
Prosimy o zawarcie w cv klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez A.Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp. z o.o. z siedzibą w Batorowie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.”

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp. Z o.o. ul. Przemysłowa 3, 57-312 Jaszkowa Dolna.

  2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja.klodzko@kayser-automotive.com.

  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO).

  4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora.

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

  6. Kandydat ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

  7. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Zarządu, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ

TOP