Specjalista ds Opłat w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa / Współpracy z Użytkownikami Wód


Specjalista ds Opłat w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa / Współpracy z Użytkownikami Wód
Miejsce pracy: Wrocław
Termin składania CV: 21 listopada 2022 r.
 
CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, gospodarka wodami, ochrona środowiska, geodezja, gospodarka nieruchomościami,
 • ma minimum roczne doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze gospodarki wodnej lub gospodarki nieruchomościami przy zawieraniu umów cywilnoprawnych,
 • posiada prawo jazdy kat B,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, o gospodarce nieruchomościami, o podatkach lokalnych: rolny, leśny, od nieruchomości, Kodeks cywilny
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pisania i redagowania pism.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie spraw związanych z:
  • oddaniem w użytkowanie gruntów pokrytych wodami  płynącymi,
  • oddaniem w dzierżawę lub użyczenie nieruchomości  gruntowych,
  • oddaniem w najem nieruchomości budynkowych lub lokalowych,
  • opłatami za oddawanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami  płynącymi ,
  • opłatami za oddanie w dzierżawę  nieruchomości gruntowych,
  • opłatami za oddawanie w najem nieruchomości budynkowych lub lokalowych,
  • rozkładaniem na raty płatności, umarzaniem części lub całości należności, odraczaniem terminu płatności
 • prowadzenie i aktualizację:
  • baz ewidencji płatników opłat za użytkowanie, dzierżawę, najem nieruchomości RZGW,
  • ewidencji nieruchomości gruntowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 • przygotowywanie dokumentów umożliwiających:
  • terminowe opłacanie należności z tytułu użytkowania, dzierżawy, najmu,
  • terminowe opłacanie należności z tytułu podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  • przygotowywanie dokumentów do postępowań związanych z windykacją należności,
  • przygotowywanie danych do obowiązującej sprawozdawczości oraz opracowanie materiałów do analiz i planów w zakresie zadań Wydziału dla Wód Polskich.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.
APLIKUJ TERAZ

TOP