Specjalista ds. pozyskiwania gruntów pod farmy PV


Energomix S.A. to czołowa polska firma działająca na rynku energetycznym od 2010 roku. Zatrudniamy niemal 50 osób i działamy w całym kraju. Zajmujemy się doradztwem przy zakupach energii i gazu (www.energomix.com), usługami w zakresie efektywności energetycznej (www.cefen.pl), elektromobilnością (www.cepel.pl) oraz odnawialnymi źródłami energii (www.cefo.pl). Dostarczamy kompleksowe rozwiązania energetyczne dla klientów indywidualnych, biznesowych i sektora publicznego.

 

W związku z intensywnym rozwojem działu projektów elektrowni fotowoltaicznych zapraszamy kandydatów do aplikowania na stanowisko:

 

Specjalista ds. pozyskiwania gruntów pod farmy PV

Co będzie należało do Twoich obowiązków?
 • bezpośrednie wyszukiwanie i weryfikacja lokalizacji pod elektrownie fotowoltaiczne,
 • negocjowanie i zawieranie umów z właścicielami gruntów rolnych,
 • współpraca z organami administracji lokalnej oraz operatorami sieci dystrybucyjnej,
 • przeprowadzanie wizji lokalnych,
 • zarządzanie i kontrola rozwoju projektów,
 • ścisła współpraca z zespołem technicznym i back office.
Co możemy Tobie zaoferować?
 • ciekawą pracę w kontakcie z klientem na rozwijającym się rynku energetycznym,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego w dynamicznym zespole;
 • wymianę wiedzy i najlepszych praktyk między kolegami i ekspertami,
 • atrakcyjny system prowizyjny,
 • elastyczne formy współpracy (umowa B2B,umowa zlecenie).
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • gotowości do pracy w terenie,
 • dobrych umiejętności komunikacyjnych w bezpośrednim kontakcie z ludźmi,
 • doświadczenia w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje,
 • ważne prawo jazdy kategorii B,
 • mile widziana podstawowa znajomość branży Odnawialnych Źródeł Energii, w tym w szczególności PV,
 • wysokiej kultury osobistej, samodzielności oraz odpowiedzialności.

Naszą ambicją jest tworzenie profesjonalnej organizacji działającej w branży energetycznej. Zależy nam na rozwoju, wsparciu i uczciwych relacjach z naszymi pracownikami oraz partnerami. Zapewniamy naszym pracownikom i partnerom wszelkie narzędzia do osiągnięcia sukcesu na rynku energetycznym, gdyż dzięki ich pracy nasza firma ma szansę na dalszy rozwój.

 

Dołącz do nas!

W celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Energomix Sp. z o. o. w Warszawie 02-456 ul. Czereśniowa 98/117, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.Ponadto oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości informacje Administratora zawarte zgodnie z art. 13 RODO w treści ogłoszenia o pracę.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energomix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-456 ul. Czereśniowa 98/117.
2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz art.22 1 Kodeksu Pracy– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) w celu rekrutacji.
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres rekrutacji.
4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
6. Podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania/ adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia zgodnie z art.22 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
APLIKUJ TERAZ

TOP