Specjalista ds. p.poż


Ogłoszenie numer: 3644432, z dnia 2020-09-22

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

specjalista ds. p.poż

 

Specjalista ds. p.poż

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

Opis stanowiska pracy do zakresu obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie:

 • opracowanie i systematyczne uaktualnianie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • opracowanie planów ewakuacji osób w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na terenie Szpitala
 • opracowywanie i prowadzenie okresowych treningów i ćwiczeń z zakresu ewakuacji pacjentów i personelu z zagrożonych stref (klinik/oddziałów) w Szpitalu
 • nadzór nad funkcjonowaniem i serwisowaniem zainstalowanymi urządzeń i systemów przeciwpożarowych, w tym współudział w sporządzaniu umów i aneksów dotyczących przeglądów i konserwacji
 • nadzór nad wyposażeniem obiektów w podręczny sprzęt przeciwpożarowy, instrukcji, tablic ostrzegawczych i informacyjnych dotyczących ochrony p/poż
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
 • prowadzenie okresowych szkoleń pracowniczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • egzekwowanie uprawnień wynikających z branżowych przepisów i uregulowań prawnych
 • wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonego
 • zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem dokonywanie kontroli realizacji zadań ochrony osób i mienia pod względem przeciwpożarowym w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Wymagania

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego
 • znajomości przepisów przeciwpożarowych

Oferujemy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • odpowiedzialne zadania i przyjazną atmosferę w pracy
 • adekwatne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy
 • bogaty pakiet socjalny
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

TOP