Specjalista ds. p.poż


Ogłoszenie numer: 5400677, z dnia 2021-08-31

 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. p.poż

Miejsce pracy: dolnośląskie / ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58, Wrocław

 

Opis stanowiska

do zakresu obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie:

 • opracowanie i systematyczne uaktualnianie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • opracowanie planów ewakuacji osób w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na terenie Szpitala,
 • opracowywanie i prowadzenie okresowych treningów i ćwiczeń z zakresu ewakuacji pacjentów i personelu z zagrożonych stref (klinik/oddziałów) w Szpitalu,
 • nadzór nad funkcjonowaniem i serwisowaniem zainstalowanymi urządzeń i systemów przeciwpożarowych, w tym współudział w sporządzaniu umów i aneksów dotyczących przeglądów i konserwacji,
 • nadzór nad wyposażeniem obiektów w podręczny sprzęt przeciwpożarowy, instrukcji, tablic ostrzegawczych i informacyjnych dotyczących ochrony p/poż,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenie okresowych szkoleń pracowniczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • egzekwowanie uprawnień wynikających z branżowych przepisów i uregulowań prawnych,
 • wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonego,
 • zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem dokonywanie kontroli realizacji zadań ochrony osób i mienia pod względem przeciwpożarowym w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Wymagania

 • wykształcenia wyższego,
 • znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • odpowiedzialne zadania i przyjazną atmosferę w pracy,
 • adekwatne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy,
 • bogaty pakiet socjalny.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

TOP