Specjalista ds. przygotowania inwestycji i remontów w branży instalacji sanitarnychUniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty
ds. przygotowania inwestycji i remontów w branży instalacji sanitarnych
w Zespole Przygotowania Inwestycji i Remontów
w Dziale Inwestycji i Remontów

Specjalista ds. przygotowania inwestycji i remontów w branży instalacji sanitarnych
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: specjalista 2.ZPIR.AW

Nazwa stanowiska: specjalista ds. przygotowania inwestycji i remontów w branży instalacji sanitarnych

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 1

 
Główne obowiązki
 • Ocena i wybór instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji, klimatyzacji i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych) do remontu w istniejących budynkach.
 • Opracowanie wytycznych dla instalacji jw. dla projektowanych budynków.
 • Analiza dokumentacji archiwalnych dotyczących remontowanych budynków.
 • Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) w zakresie instalacji wod.-kan., gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
 • Wykonanie szacunkowej wyceny prac projektowych.
 • Opracowanie zapytań ofertowych oraz części merytorycznej do przetargu publicznego.
 • Prowadzenie zleconego projektu od strony UWr (prowadzenie spotkań koordynacyjnych z projektantami i użytkownikami obiektów, kontrola prac projektowych i niezbędnych uzgodnień).
 • Sprawdzenie dokumentacji projektowej, jej kompletności oraz zgodności wykonania zgodnie z umową, ustaleniami i uzgodnieniami dokonywanymi w trakcie jej opracowywania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Odbiór dokumentacji projektowej.
 • Przygotowanie niezbędnych materiałów i dokumentów celem pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Współpraca z Zespołem Realizacji Inwestycji i Remontów i Nadzoru Technicznego w trakcie realizacji remontów i inwestycji.
Wymagania konieczne
 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, oraz specjalistycznych programów typu AutoCad oraz umiejętność sprawdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowych.
 • Minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu branży instalacji sanitarnych.
 • Znajomość procedur, trybów i przepisów dotyczących uzgodnień i postępowań administracyjnych.
 • Uprawnienia budowlane projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane.
 • Zorganizowanie, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i chęć dalszego rozwoju.
 • Samodzielność, pracowitość, stanowczość i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność i kreatywność.
Wymagania pożądane
 • Znajomość całego procesu inwestycyjnego.
 • Wytrwałość, skrupulatność, dokładność i cierpliwość.
 • Umiejętność wstępnego szacowania kosztów inwestycji.
Oferujemy
 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni.
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.
 • Możliwość skorzystania z karty multisport.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci.
 • Preferencyjne pożyczki.

APLIKUJ TERAZ

TOP