Specjalista / Specjalistka ds. realizacji projektu


Centrum Doskonałości Dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej poszukuje osób do pracy na stanowisko:

Specjalista / Specjalistka ds. realizacji projektu
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: S/CDD/15/2024
Opis stanowiska: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem projektu pt. „Rozwój kompetencji nauczycieli: dydaktycznych, cyfrowych i w zakresie zielonej transformacji” finansowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz projektu wewnętrznego „współpraca ze szkołami”.

 

Zakres obowiązków:
 • kontakt z Instytucją Pośredniczącą – Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie realizacji projektu,
 • sporządzenia wniosków o płatność/sprawozdań rzeczowych, obsługa w systemie CTS2021,
 • realizacja rozliczeń w ramach projektu przy wykorzystaniu systemu TETA,
 • weryfikacja kwalifikalności uczestników projektu, przygotowanie i nadzór nad dokumentacją (m.in. deklaracje, oświadczenia, formularze, listy obecności, umowy ect.),
 • monitoring założonych wskaźników produktu i rezultatu,
 • przygotowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadań projektu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności,
 • przygotowanie dokumentacji dla personelu projektu, kontrola kart czasu pracy personelu,
 • realizacja działań informacyjno-rekrutacyjnych,
 • współpraca z innymi jednostkami uczelni w zakresie spraw związanych z projektem,
 • ewidencja i archiwizacja dokumentacji,
 • przygotowanie dokumentacji do kontroli,
 • stały kontakt ze szkołami biorącymi udział w projekcie, pilotowanie umowy między szkołami a uczelnią,
 • realizacja zakupów potrzebnych do prowadzenia zajęć,
 • rozliczenia delegacji nauczycieli biorących udział w projekcie,
 • rozliczenia pracowników (dodatki kwotowe) i doktorantów (umowy zlecenie) biorących udział w projekcie.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy przy realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość obsługi komputera,
 • skrupulatność, samodzielność,
 • gotowość uczenia się,
 • nastawienie na współpracę,
 • wysokie zdolności interpersonalne.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • trzyskładnikowe wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnią pracę (3-20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego stażu pracy),
 • pakiet benefitów (13-ta pensja, dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny, preferencyjne pożyczki, ubezpieczenia grupowe),
 • atrakcyjny system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych (dofinansowanie kursów językowych i studiów, certyfikowanych szkoleń specjalistycznych, zajęcia sportowe),
 • możliwość zaangażowania w inicjatywy charytatywne i działania integracyjne (m.in. Bieg Rektora, Bieg Firmowy, Impreza Mikołajowa),
 • atrakcyjna lokalizacja w centrum miasta.
Politechnika Wrocławska w procesie rekrutacji będzie przetwarzać dane osobowe a szczegółowe informacje o tym przetwarzaniu przedstawione zostały w formularzu rekrutacyjnym. Z informacjami tymi koniecznie należy się zapoznać przed zapisaniem swoich danych i przed udostępnieniem ich Uczelni. W przypadku złożenia CV z pominięciem formularza rejestracyjnego Kandydat powinien potwierdzić że miał możliwość zapoznania się z przedstawionymi mu w formularzu rekrutacyjnym informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ

TOP