Specjalista / Specjalistka ds. zamówień publicznych


Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

zatrudni
specjalistę ds. zamówień publicznych

DK.1100.7.2024
Do podstawowych obowiązków należy w szczególności:
 • przygotowywanie projektu planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy, kwalifikowanie wydatków zgodnie z przepisami prawa oraz określanie możliwych trybów udzielania zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych i zbiorczego rejestru zamówień publicznych udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 • sprawdzanie, pod względem formalnym i prawnym, przygotowanej przez komórki organizacyjne Akademii, dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opracowywanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień,
 • udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość kodeksu cywilnego oraz innych niezbędnych przepisów stosowanych przy prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
APLIKUJ TERAZ

TOP