Specjalista / Specjalistka elektryk


Dział Utrzymania Ruchu Politechniki Wrocławskiej poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista / Specjalistka elektryk
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: DUR/SE/96/2022/3
Opis stanowiska:

 

Specjalista elektryk posiadający aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1, na stanowisku EKSPLOATACJI i DOZORU.

Zakres obowiązków:
 • eksploatacja uczelnianych sieci, instalacji i związanych z nimi urządzeń w branży elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Energetyczne, Ustawa o Dozorze Technicznym, Prawo Budowlane) – stacji transformatorowo-rozdzielczych, transformatorów, linii kablowych
 • wydawanie poleceń pisemnych i ustnych na prace wykonywane przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
 • nadzór nad realizacją okresowych pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń infrastruktury zasilania
 • dokonywanie kompleksowej lub wycinkowej oceny projektów i przedsięwzięć organizacyjno- technicznych w branży
 • dopuszczanie i nadzorowanie prac w warunkach szczególnie zagrożonych dla zdrowia i życia
 • sporządzanie instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • nadzór nad poprawnym rozdziałem energii dla odbiorców wewnętrznych uczelni - monitoring i optymalizacja zużycia energii
 • udział w odbiorach nowych i remontowanych urządzeń i instalacji elektrycznych
 • prowadzenie paszportyzacji urządzeń elektrycznych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie zawodowe o kierunku elektrycznym, elektroenergetycznym,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie dozoru (lub 8 lat przy wykształceniu średnim),
 • świadectwo kwalifikacyjne na stanowisko DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1KV i powyżej 1kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • mile widziane doświadczenie w dziale utrzymania ruchu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, komunikatywność i zaangażowanie w realizację zadań,
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych pod presją czasu.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, z pensją zawsze na czas, trzyskładnikowe wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnią pracę (3-20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego stażu pracy),
 • pakiet benefitów (13-ta pensja, dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny, preferencyjne pożyczki, ubezpieczenia grupowe),
 • przestrzeganie zasady work-life balance (praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30),
 • atrakcyjny system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych (dofinansowanie kursów językowych i studiów, certyfikowanych szkoleń specjalistycznych, zajęcia sportowe),
 • możliwość udziału w konferencjach i spotkaniach z naukowcami,
 • możliwość zaangażowania w inicjatywy charytatywne i działania integracyjne (m.in. Bieg Rektora, Bieg Firmowy, Impreza Mikołajowa),
 • atrakcyjną lokalizację w centrum miasta.
Politechnika Wrocławska w procesie rekrutacji będzie przetwarzać dane osobowe a szczegółowe informacje o tym przetwarzaniu przedstawione zostały w formularzu rekrutacyjnym. Z informacjami tymi koniecznie należy się zapoznać przed zapisaniem swoich danych i przed udostępnieniem ich Uczelni. W przypadku złożenia CV z pominięciem formularza rejestracyjnego Kandydat powinien potwierdzić że miał możliwość zapoznania się z przedstawionymi mu w formularzu rekrutacyjnym informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ

TOP