Specjalista / Specjalistka elektryk


Dział Infrastruktury Technicznej Politechniki Wrocławskiej poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista / Specjalistka elektryk
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: DIT/SE/96/2022
Opis stanowiska:

 

Specjalista elektryk posiadający aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1, na stanowisku EKSPLOATACJI i DOZORU.

Zakres obowiązków:
 • eksploatacja uczelnianych sieci, instalacji i związanych z nimi urządzeń w branży elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Energetyczne, Ustawa o Dozorze Technicznym, Prawo Budowlane) – stacji transformatorowo-rozdzielczych, transformatorów, linii kablowych
 • wydawanie poleceń pisemnych i ustnych na prace wykonywane przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
 • nadzór nad realizacją okresowych pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń infrastruktury zasilania
 • dokonywanie kompleksowej lub wycinkowej oceny projektów i przedsięwzięć organizacyjno- technicznych w branży
 • dopuszczanie i nadzorowanie prac w warunkach szczególnie zagrożonych dla zdrowia i życia
 • sporządzanie instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • nadzór nad poprawnym rozdziałem energii dla odbiorców wewnętrznych uczelni - monitoring i optymalizacja zużycia energii
 • udział w odbiorach nowych i remontowanych urządzeń i instalacji elektrycznych
 • prowadzenie paszportyzacji urządzeń elektrycznych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie zawodowe o kierunku elektrycznym, elektroenergetycznym,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie dozoru (lub 8 lat przy wykształceniu średnim),
 • świadectwo kwalifikacyjne na stanowisko DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1KV i powyżej 1kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • mile widziane doświadczenie w dziale utrzymania ruchu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, komunikatywność i zaangażowanie w realizację zadań,
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych pod presją czasu.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • pakiet świadczeń dodatkowych (13-te wynagrodzenie, dofinansowanie do wypoczynku).
Wszystkie CV powinny zawierać poniższą klauzulę RODO *:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).”

* CV nie zawierające powyższej klauzuli RODO nie będą rozpatrywane.
APLIKUJ TERAZ

TOP