Specjalista / Specjalistka w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych


poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
Miejsce pracy: Wrocław
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK) oraz Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (KZUDP),
 • realizowanie zamówień na udostępnienie dokumentacji z zasobu KODGiK i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzonych na kolejowych terenach zamkniętych,
 • ustalanie ogólnych warunków technicznych dla prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na obszarze kolejowym,
 • weryfikowanie zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz przepisami wewnętrznymi,
 • opracowywanie i redagowanie map numerycznych i analogowych dla terenów stacji i szlaków kolejowych,
 • opiniowanie inwestycji realizowanych na kolejowych terenach zamkniętych oraz prowadzenie map przeglądowych uzgodnionych projektów,
 • przyjmowanie do zasobu KODGiK oraz ewidencjonowanie zbiorów danych i innych dokumentów powstałych w wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, po przeprowadzonej weryfikacji i uzyskaniu przez nie pozytywnego wyniku kontroli.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • wykształcenie wyższe - specjalność w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • znajomość aktualnych przepisów prawa w zakresie działalności Wydziału, a w szczególności: Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o księga,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, w tym znajomość specyfiki prac geodezyjnych realizowanych na kolejowych terenach zamkniętych,
 • obsługa geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych, w tym MicroStation, oraz bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • analityczne myślenie, argumentowanie i skuteczne podejmowanie decyzji w ramach przydzielonych kompetencji,
 • dobra organizacja czasu pracy, wysoka motywacja i nastawienie na wynik, zaangażowanie, samodzielność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność efektywnego przekazywania informacji zarówno w mowie jak,
 • mile widziane uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Oferujemy:
 • pracę na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • stabilizację- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • atmosferę- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ

TOP