Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych


poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
Miejsce pracy: Wrocław

Zakres czynności

 • prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK) oraz Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (KZUDP);
 • realizowanie zamówień na udostępnienie dokumentacji z zasobu KODGiK i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych realizowanych na kolejowych terenach zamkniętych;
 • ustalanie ogólnych warunków technicznych dla prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych na obszarze kolejowym;
 • weryfikowanie zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz przepisami wewnętrznymi;
 • opracowywanie i redagowanie map numerycznych i analogowych dla terenów stacji i szlaków kolejowych;
 • opiniowanie inwestycji realizowanych na kolejowych terenach zamkniętych oraz prowadzenie map przeglądowych uzgodnionych projektów;
 • przyjmowanie do zasobu KODGiK oraz ewidencjonowanie zbiorów danych i innych dokumentów powstałych w wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, po przeprowadzonej weryfikacji i uzyskaniu przez nie pozytywnego wyniku kontroli;
 • realizowanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji kolejowych terenów zamkniętych;
 • współpraca z państwowymi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie geodezji i kartografii i zadań realizowanych przez Wydział.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - specjalność w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • znajomość aktualnych przepisów prawa w zakresie działalności Wydziału, a w szczególności: Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych i zobowiązaniowych, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, w tym znajomość specyfiki prac geodezyjnych realizowanych na kolejowych terenach zamkniętych;
 • obsługa geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych, w tym MicroStation, oraz bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • łatwość komunikacji oraz argumentowania;
 • umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych kompetencji;
 • wysoka motywacja do pracy i nastawienie na wynik, zaangażowanie, samodzielność, odporność na stres;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • mile widziane uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Co możemy Ci zaoferować?

 • umowę o pracę;
 • dobrą lokalizację miejsca pracy;
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny;
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku;
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne;
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza;
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ

TOP