Specjalista w Wydziale Technicznym


poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista w Wydziale Technicznym
Miejsce pracy: Wrocław

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:

 • organizację procesu przygotowawczego na wykonawstwo robót naprawczych, remontowych i utrzymaniowych, prowadzonych systemem zleconym
 • bieżący nadzór nad realizacją zawartych umów remontowo-inwestycyjnych
 • rozliczenie zawartych umów remontowo-inwestycyjnych
 • przekazywanie informacji do uwzględnienia w opracowywanych rocznych lub wieloletnich planach napraw, remontów głównych i bieżących oraz inwestycji rzeczowego majątku trwałego
 • prowadzenie spraw związanych z przeglądami dworców kolejowych w okresie gwarancji (powoływanie komisji na przegląd obiektów; odbiór robót po usunięciu wad/usterek, wzywanie wykonawców do usunięcia stwierdzonych wad/usterek)
 • prowadzenie spraw związanych z likwidacja szkód na mieniu PKP.S.A.
 • opiniowanie przygotowanych wytycznych projektowych, wielobranżowych koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych
 • podejmowanie działań związanych z poprawą dostępności obiektów dworców kolejowych dla osób niepełnosprawnych
 • określanie warunków technicznych dla administrowanych nieruchomości, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • wykształcenia średniego technicznego (mile widziane wyższe)
 • mile widziane doświadczenie
 • znajomość narzędzi IT wykorzystywanych w codziennej pracy (MS Word, MS Excel), mile widziana znajomość SAP
 • wysokiej kultury osobistej
 • wzorowej organizacji pracy
 • umiejętności pracy w zespole
 • wysokiej motywacji do pracy, zaangażowania i samodzielności

Co możemy Ci zaoferować?

 • umowę o pracę
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ

TOP