Specjalista w Wydziale Współpracy z Samorządami


poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista w Wydziale Współpracy z Samorządami
Miejsce pracy: Wrocław

Zakres czynności:

 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej zbywania mienia na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Skarbem Państwa w zakresie pozyskiwania informacji o terenie
 • współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi w zakresie zlecenia wyceny i odbioru merytorycznego operatu szacunkowego, zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami
 • przygotowanie projektów i realizacja porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zagospodarowania nieruchomości
 • współpraca z innymi Wydziałami Oddziału w zakresie przygotowania nieruchomości do obrotu, w tym wnioskowanie oraz uzgadnianie propozycji podziałów geodezyjnych działek
 • opracowanie projektu planu przekazania zbędnego mienia Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub państwowym jednostkom organizacyjnym w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa
Wymagania:
 • mile widziane wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami (rzeczoznawstwa, obrotu, zarządzania) lub geodezji, może być w trakcie studiów w tym zakresie
 • mile widziane doświadczenie z zakresu obrotu nieruchomościami
 • umiejętność czytania mapy geodezyjnej, odpisów ksiąg wieczystych
 • znajomość aktualnych przepisów prawa, w tym Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego ’Polskie Koleje Państwowe’
 • znajomość obsługi pakietu Microsoft Office
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych zadań
 • umiejętność redagowania pism urzędowych

Co możemy Ci zaoferować?

 • umowę o pracę na czas zastępstwa
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ

TOP