Specjalista


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 73785

Warunki pracy

·         Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


·         Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej


·         Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


·         Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe


·         Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu


-         Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych


-         Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych


-         Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych


-         Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych


-         Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • •Planuje i realizuje działania w zakresie komunikacji wewnętrznej w celu zapewnienia wysokiego poziomu retencji oraz pozytywnego klimatu w miejscu pracy,
 • •Wspiera w promowaniu wizerunku pracodawcy poprzez komunikowanie wydarzeń wewnętrznych oraz doradzanie w zakresie wykorzystania narzędzi i kanałów komunikacji w celu budowania wizerunku jednostki na rynku pracy,
 • •Utrzymuje relacje z Partnerem Społecznym od strony formalnej w celu realizacji zasad współpracy zgodnych z obowiązującymi przepisami,
 • •Prowadzi badanie satysfakcji pracowników/funkcjonariuszy oraz analizuje i komunikuje wyniki przeprowadzonych badań w celu budowania pożądanego wizerunku pracodawcy oraz motywacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i/lub kadr i/lub komunikacji wewnętrznej)
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Dobra znajomość przepisów prawa pracy (w tym ustawy o służbie cywilnej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej) i umiejętność ich praktycznego stosowania
 • Znajomość przepisów regulujących działalność Związków Zawodowych
 • Znajomość narzędzi i zasad budowania komunikacji wewnętrznej
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych wymaganych na danym stanowisku pracy.
APLIKUJ TERAZ

TOP