Specjalista


Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 77059

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


 

Zakres zadań

 • Nadzorowanie i prowadzenie prac związanych z aktualizacją informacji zasilających Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).
 • Współpraca z odpowiednimi jednostkami geodezyjnymi i urbanistycznymi.
 • Inicjowanie i realizowanie szkoleń w zakresie prowadzenia Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 1 rok w obszarze zagadnień statystyki publicznej lub co najmniej 1,5 roku w administracji publicznej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Odporność na stres.
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Umiejętność kierowania zespołem pracowników i pracy w zespole.
 • Łatwość komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP