Specjalista


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Trzebnica
Ogłoszenie o naborze Nr 106471

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


- obciążenie wzroku, obciążenie mięśniowo-szkieletowe,


- stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • sporządza dokumentację ubezpieczeniową i podatkową Inspektoratu oraz rozliczenia z ZUS i Urzędami Skarbowymi;
 • nalicza wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, sporządza listy płac oraz rozlicza inne świadczenia pracowników;
 • nalicza i odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz zobowiązania podatkowe;
 • prowadzi rachunkowość Inspektoratu m. in. księgi rachunkowe, sporządza sprawozdania finansowe, budżetowe, księguje, gromadzi i przechowuje dokumenty księgowe,
 • sporządza okresowe i roczne rozliczenia pracowników do celów podatkowych (PIT) i ubezpieczeń społecznych (RMUA);
 • wykonuje przelewy bankowe, kontroluje prawidłową realizację dochodów i wydatków budżetowych;
 • koordynuje terminowe ściąganie należności oraz terminowe regulowanie zobowiązań;
 • prowadzi sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w księgowości lub o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP