Specjalistka / Specjalista ds. Restrukturyzacji i Windykacji Kredytów Trudnych


Getin Noble Bank SA

poszukuje Kandydatów / Kandydatek do współpracy, jako:

Specjalistka / Specjalista ds. Restrukturyzacji i Windykacji Kredytów Trudnych
Wrocław
Pracując u nas, będziesz odpowiedzialna/ny za:
 • obsługę zagrożonych wierzytelności klientów VIP, hipotecznych oraz korporacyjnych o wysokich saldach zaangażowania,
 • kontakt oraz prowadzenie negocjacji z klientami B2B oraz B2C,
 • negocjowanie warunków spłaty zadłużenia, restrukturyzacji oraz ugód,
 • negocjowanie warunków przejęć nieruchomości lub doprowadzanie do ich dobrowolnej sprzedaży,
 • ocenę kondycji finansowej klientów, perspektyw na spłatę zadłużenia oraz weryfikację stanu zabezpieczeń,
 • udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz mediacyjnych,
 • nadzorowanie realizacji strategii restrukturyzacji oraz spłaty wierzytelności,
 • kontakt z podmiotami zewnętrznymi oraz instytucjami (urzędami, syndykami, komornikami, sądami) zaangażowanymi w proces restrukturyzacji i windykacji.
Oczekujemy od Ciebie:
 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, prawo),
 • doświadczenia w obszarze restrukturyzacji lub windykacji należności klientów hipotecznych i korporacyjnych,
 • znajomości przepisów prawa bankowego oraz cywilnego, w szczególności w zakresie prawnych zabezpieczeń oraz dochodzenia wierzytelności,
 • komunikatywności, kreatywności oraz wysoko rozwiniętych umiejętności negocjacyjnych,
 • umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z klientami,
 • dynamizmu w działaniu i nastawienia na realizację celu,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Dołącz do nas, a tak jak wszyscy nasi pracownicy otrzymasz:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • samodzielność w pracy i możliwość rozwoju zawodowego,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • dostęp do Multikafeterii MyBenefit (dofinansowanie do karty Multisport).
Nasza praca została zauważona i doceniona
w prestiżowych rankingach:
Dołącz do
naszego zespołu!
APLIKUJ TERAZ
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami


Informacje o Administratorze danych przeczytasz TUTAJ.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt:
Telefon: 664 919 797 lub 32 604 30 01 (z zagranicy)
Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są:
- w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie:
medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące)

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:
1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
E-mail: iod@gnb.pl
Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.

*Best Quality Employer 2019 – tytuł przyznawany pracodawcom, którzy przestrzegają dobrych praktyk w polityce zatrudnienia, efektywnie zarządzają zasobami ludzkimi oraz pielęgnują kulturę organizacyjną i dobrą atmosferę wewnątrz firmy.
**Solidny Pracodawca Roku 2019 – Getin Noble Bank otrzymał wyróżnienie w kategorii ogólnopolskiej w 2019 r., przyznawane przedsiębiorstwom i instytucjom najrzetelniejszym pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi.
***Złoty Bankier 2020 – Getin Bank zajął pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier” w głównej kategorii „Złoty Bank 2020 - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. Bank zajął również drugie miejsce w kategorii produktowej „karta kredytowa” oraz został wyróżniony w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”.
****Przyjazny Bank Newsweeka 2019 – Getin Bank zajął drugie miejsce w kategorii „Bankowość Mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2019, dostępnym na newsweek.pl.
APLIKUJ TERAZ

TOP