Starszy inspektor


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126965

Warunki pracy

- praca siedząca


- praca wymaga szczególnej koncentracji


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk


- praca przy komputerze


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)


- budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu posiada podjazd, windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy

Zakres zadań

 • dokonuje wstępnej kontroli faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych stanowiących zobowiązania KWP w celu dopuszczenia do zarachowania prawidłowych dokumentów księgowych
 • kwalifikuje zobowiązania do ujęcia w księgach rachunkowych oraz ewidencjonuje w pomocniczym programie finansowo-księgowym służącym do ewidencji faktur przychodzących w celu bieżącego dostarczania informacji o stanie zobowiązań
 • analizuje stan zobowiązań KWP i wyjaśnia różnice i rozbieżności przy użyciu programu fiansnowo-księgowego KONTO oraz specjalistycznego programu pomocniczego służącego do ewidencji faktur przychodzących w celu bieżącego dostarczania informacji o stanie zobowiązań
 • ewidencjonuje i analizuje zaangażowanie wydatków budżetowych jednostki przy użyciu programu finansowo-księgowego KONTO w celu bieżącego dostarczania informacji o przyszłych zobowiązaniach jednostki i ich zgodności z planem finansowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach finansowych
 • umiejętność posługiwania się programem finansowo-księgowym KONTO oraz specjalistycznym programem pomocniczym służącym do ewidencji faktur przychodzących
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz stosowania w praktyce obowiązujących przepisów
 • umiejętności redakcyjne w sporządzaniu dokumentów
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • umiejętność komunikowania się i wysoka kultura osobista
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy w księgowości
APLIKUJ TERAZ

TOP