Starszy inspektor


Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 105022

Warunki pracy

- miejsce pracy usytuowane jest  na III piętrze budynku


- praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy


- konieczność przemieszczania się pomiędzy budynkami


- brak windy wewnątrz budynku


- podjazd dla osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • Gromadzi i przechowuje - zabezpieczone dowody rzeczowe - w celu zapewnienia odpowiedniej ewidencji oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą,
 • Brakuje dowody rzeczowe w celu realizacji postanowień prokuratur i sądów
 • Uczestniczy w okresowych inwentaryzacjach zabezpieczonego depozytu w celu sprawdzenia stanu faktycznego zabezpieczonych dowodów rzeczowych ze stanem ewidencyjnym
 • Ewidencjonuje korespondencję wpływającą w celu prawidłowego obiegu dokumentacji w Wydziale Kryminalnym
 • Archiwizuje materiały wytworzone przez Wydział Kryminalny w celu przekazania do składnicy akt Komisariatu Policji
 • Rejestruje postępowania rejestrowe w Wydziale Kryminalnym w celu ich archiwizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • organizacja pracy własnej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "Poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP