Starszy inspektor


Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 110801

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu oraz na obszarze działania Wydziałów Zamiejscowych. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka,niszczarka dokumentów,telefon.  W budynku jest winda osobowa, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Zakres zadań

 • Organizuje i przeprowadza szkolenia wstępne i okresowe w zakresie bhp i p.poż.
 • Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz sporządza dokumentację powypadkową z wypadków przy pracy
 • Dokonuje ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Nadzoruje i organizuje badania lekarskie dla pracowników,
 • Opracowuje procedury, instrukcje oraz inne dokumenty regulujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Analizuje i zgłasza wnioski dotyczące wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy,
 • Nadzoruje stan zabezpieczenia bhp i p.poż oraz planuje wyposażenie budynków i pomieszczeń w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku bhp i p.poż.,
 • szkolenia z zakresu bhp i p.poż..,
 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej,
 • biegła znajomość przepisów bhp i p.poż., kodeksu pracy, rozporządzeń w zakresie bhp, i p.poż.
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność współpracy,
 • dyspozycyjność,
 • organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie bhp i p.poż.
 • praca w administracji państwowej,
APLIKUJ TERAZ

TOP