Starszy inspektor


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 121116

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu

 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych

 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

 • Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 • Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Administruje, zbiera, planuje, weryfikuje i realizuje potrzeby z obszaru administracyjno - gospodarczo – zaopatrzeniowego składane przez komórki organizacyjne IAS oraz podległe Urzędy Skarbowe i Urząd Celno – Skarbowy w celu ustalenia zasadności zakupów oraz efektywnego wykorzystania zasobów oraz z zabezpieczenia środków finansowych na zakup dostaw i usług
 • Administruje składnikami majątku w celu monitorowania prawidłowości obrotu wyposażeniem oraz aktualizuje/wprowadza do systemu zmiany miejsc składników majątkowych w celu utrzymania prawidłowości zapisów w ewidencji
 • Ewidencjonuje/ wprowadza do systemu majątek IAS w celu dostarczenia aktualnej informacji o posiadanych środkach (zasobach)
 • Dokonuje oceny przydatności składników majątku ruchomego zbędnego i zużytego w celu sprzedaży, fizycznej likwidacji, przekazania do utylizacji, nieodpłatnego przekazania uprawnionym podmiotom lub darowizny
 • Przygotowuje projekty umów oraz zamówień z zakresu zadań działu, pełni nadzór nad ich realizacja w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych i zabezpieczenia funkcjonowania jednostki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze administracyjno-gospodarczym
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości
 • Podstawowa znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku pracy
APLIKUJ TERAZ

TOP