Starszy laborant


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy laborant
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 127045

Warunki pracy


 • praca w laboratorium  w tym obsługa administracyjno-biurowa;
 • użytkowanie sprzętu laboratoryjnego i biurowego;
 • praca siedząca przy stanowisku laboratoryjnym lub biurowym;
 • wyjazdy w teren;
 • oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • praca w zespole;
 • umiejętność koncentracji i analizy;
 • praca pod presją czasu i częsty kontakt z klientem;

Zakres zadań

 • przyjmuje i rejestruje próbki nasion do badań laboratoryjnych;
 • wprowadza dane do systemów informatycznych;
 • sporządza dokumentację po badaniach tj. sprawozdania, świadectwa i informacje z badań laboratoryjnych;
 • obsługuje administracyjnie Oddział Centralnego Laboratorium;
 • wykonuje laboratoryjną ocenę nasion (oznaczanie czystości nasion, identyfikacja nasion, oznaczanie zdolności kiełkowania);
 • bierze udział w nadzorze nad laboratoriami akredytowanymi firm nasiennych;
 • bierze udział w doskonaleniu systemu Zarządzania Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO 17025;
 • wykonuje prace pomocnicze związane z działalnością laboratorium.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, biologiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu regulacji prawnych w nasiennictwie;
 • zdolności manualnel;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, staranność, dokładność;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, urządzeń biurowych;
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ogólna znajomość zagadnień związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • prawo jazdy kategorii B.
APLIKUJ TERAZ

TOP