Starszy legalizator


Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy legalizator
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126638

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Współpraca z klientem zewnętrznym. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych. Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynności m.in. przemieszczanie wzorców masy do 25 kg. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon.W budynku jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Zakres zadań

  • Prowadzi prace związane z legalizacją przyrządów pomiarowych i sprawowaniem nad nimi nadzoru w miejscu ich stosowania
  • Sprawuje nadzór nad przepisami ustawy Prawo o miarach
  • Uczestniczy w kontrolach podmiotów stosujących przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej
  • Wzorcuje przyrządy pomiarowe
  • Wykonuje czynności związane z systemem zarządzania
  • Prowadzi prace administracyjno-biurowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektroniczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze metrologii lub staż w administracji publicznej
  • prawo jazdy kat.B
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP