Starszy referent na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego referenta na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

Starszy referent na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Miejsce pracy: Wrocław, Plac Uniwersytecki 1
Nr ref.: referent.8.WNZKŚ
Nazwa stanowiska: starszy referent
Wymiar etatu: 1
Liczba etatów: 1
 
Główne obowiązki
Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksowe prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych realizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.
 • Monitoring obowiązujących przepisów, wytycznych, procedur warunkujących prawidłową realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych zagranicznych.
 • Współpraca z instytucjami finansującymi projekty.
 • Sporządzanie raportów, zestawień i innych dokumentów wymaganych przez instytucję udzielającą wsparcia, w tym kompleksowe prowadzenie dokumentacji projektów.
 • Sporządzanie i weryfikacja dokumentów dotyczących personelu zatrudnionego w projekcie.
 • Monitorowanie realizacji projektu pod kątem zgodności z przepisami, wytycznymi, zaleceniami i procedurami oraz inicjowanie zmian w projekcie.
 • Współpraca z kierownikiem projektu oraz wsparcie w zakresie informowania o zmianach zachodzących w przepisach i zasadach realizacji projektu.
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych projektów zagranicznych (m. in. wnioski o wszczęcie postępowania, szacowanie ceny, przeprowadzenie zapytań ofertowych, przygotowywanie umów oraz współpraca z BZP w celu przeprowadzenia procedur przetargowych).
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Współpraca z jednostkami Uczelni i komórkami administracyjnymi Wydziału w zakresie finansowej realizacji projektów.
 • Udział w procesie prowadzonych kontroli we współpracy z kierownikami projektów w części dokumentacji merytorycznej oraz techniczne przygotowanie dokumentacji projektowej do kontroli.
Wymagania konieczne
 • Co najmniej 2 – letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów.
 • Znajomość zagadnień prawnych i finansowych z zakresu realizacji projektów.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, odpowiedzialność i skrupulatność.
Wymagania pożądane
 • Praktyczna znajomość prowadzenia postępowań zakupowych zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 • Mile widziana znajomość przepisów ustaw – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Prawo zamówień publicznych, Ustawy o rachunkowości.
Oferujemy
 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni.
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.
 • Możliwość skorzystania z karty multisport.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci.
 • Preferencyjne pożyczki.

APLIKUJ TERAZ

TOP