Starszy referent w Dziale ds. NaukiUniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko

starszego referenta w Dziale ds. Nauki

 

Starszy referent w Dziale ds. Nauki
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: starszy referent.DdsN.6

Nazwa stanowiska: starszy referent

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

 
Główne obowiązki:
 • Przygotowywanie raportów związanych z działalnością naukowo-badawczą.
 • Rejestrowanie i nadzór nad procesem składania przez nauczycieli akademickich oświadczeń dotyczących działalności badawczej.
 • Nadawanie numerów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, prowadzenie ewidencji nadanych numerów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, prowadzenie rejestru posiadanych uprawnień do nadawania stopni, prowadzenie rejestru i monitorowanie zleceń wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach.
 • Obsługa administracyjna senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą, w tym w szczególności protokołowanie obrad i doręczanie materiałów na posiedzenia.
 • Prowadzenie ewidencji konferencji/wydarzeń organizowanych na uczelni.
 • Prowadzenie ewidencji i nadzór nad procesem aplikowania przez nauczycieli akademickich o wsparcie publikacji z funduszu na rzecz badań naukowych i komercjalizacji ich wyników.
 • Przygotowywanie projektów pism, zarządzeń, komunikatów uchwał i decyzji administracyjnych związanych z działalnością naukowo-badawczą.
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Min. 2-letnie doświadczenie w pracy w sektorze szkolnictwa wyższego.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Dokładność i rzetelność w prowadzeniu dokumentacji.
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie.
 • Wysoka kultura osobista.
Wymagania pożądane:
 • Doświadczenie w pracy z aktami prawnymi (formułowanie, analiza, wykorzystanie do dalszej pracy).
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni.
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.
 • Możliwość skorzystania z karty „multisport”.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci.
 • Preferencyjne pożyczki.

APLIKUJ TERAZ

TOP