Starszy referent w Dziale Ochrony MieniaUniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko

 

Starszy referent w Dziale Ochrony Mienia
Miejsce pracy: Wrocław
Zakres obowiązków:
 • przygotowanie dokumentów do postępowań przetargowych i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych Działu,
 • organizowanie dozoru i ochrony mienia przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem,
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanej z ochroną Uczelni w zakresie sporządzania grafików służby, kart pracy itp.,
 • sprawowanie całodobowej kontroli i nadzoru nad tokiem służby ochronnej i dyscypliną wykonywania zadań służbowych,
 • całodobowa dyspozycyjność w sytuacjach losowych (dyżury telefoniczne),
 • zawieranie i sporządzanie umów cywilnoprawnych.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie średnie,
 • znajomość Ustawy o Ochronie Osób i Mienia oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • minimum roczny staż pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z ochroną mienia,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania urządzeń i systemów elektronicznych instalowanych w obiektach,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • kultura osobista, sumienność, rzetelność, samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • niekaralność za czyny umyślne.
Wymagania pożądane:
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • umiejętność obsługi systemów monitoringu,
 • znajomość języków obcych,
 • prawo jazdy.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni,
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
 • możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w odpowiedzialnej, pełnej wyzwań pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • dofinansowanie do karty multisport,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej,
 • dofinansowanie wypoczynku,
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci,
 • preferencyjne pożyczki.

 


APLIKUJ TERAZ

TOP