Starszy Referent w Zespole Projektów Zagranicznych w Biurze Projektów Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego referenta w Zespole Projektów Zagranicznych w Biurze Projektów
Starszy Referent w Zespole Projektów Zagranicznych w Biurze Projektów
Miejsce pracy: Wrocław, plac Uniwersytecki 1
Nr ref.: starszy referent.110.ZPZ.BP

Nazwa stanowiska: starszy referent

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

 

Zakres obowiązków
 • Wyszukiwanie i upowszechnianie informacji o zagranicznych programach i konkursach.
 • Wsparcie pracowników UWr w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów.
 • Pomoc w przygotowaniu formalnej części wniosków aplikacyjnych.
 • Udział w procesie przygotowania umów/aneksów do umów z instytucjami finansującymi/współkonsorcjantami.
 • Współpraca z instytucjami finansującymi projekty.
 • Współpraca z innymi jednostkami Uniwersytetu Wrocławskiego w celu prawidłowego przygotowania, zarządzania i realizacji projektów finansowanych ze środków zagranicznych.
 • Udział w szkoleniach organizowanych przez instytucje finansujące/punkty kontaktowe dot. w szczególności pozyskiwania środków na badania, realizacji i rozliczania projektów.
Wymagania konieczne
 • Wykształcenie wyższe.
 • Co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Biegła znajomość obsługi komputera - Pakiet Microsoft Office.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Terminowość.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagania pożądane
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.
 • Staż pracy w jednostce sektora finansów publicznych.
 • Kreatywność.
Oferujemy
 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni.
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.
 • Możliwość skorzystania z karty multisport.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci.
 • Preferencyjne pożyczki.

APLIKUJ TERAZ

TOP