Starszy referent


Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 136938

Warunki pracy

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, telefon;niszczarka

Zakres zadań

 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą kadrową w placówce w celu zapewnienia właściwego udokumentowania tego procesu,
 • prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności i list obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, w celu prawidłowego rozliczania czasu pracy,
 • sporządzanie pism ,wniosków, protokołów, zestawień, spisów w celu właściwej obsługi kadrowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSG w Legnicy,
 • kompletowanie i przygotowanie dokumentacji dotyczącej spraw kadrowych, podlegającej archiwizacji celem przekazania do archiwum,
 • prowadzenie zbiorów przepisów, dotyczących uregulowań prawnych w zakresie spraw kadrowych w celu ich aktualizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dokładność, rzetelność, sumienność;
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej;
 • odpowiedzialność;
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, znajomość technik biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu informacji niejawnych,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
APLIKUJ TERAZ

TOP