Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 137120

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
 • Bieżący kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu
 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych
 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych
 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych
 • Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Identyfikuje i planuje potrzeby szkoleniowe oraz organizuje i koordynuje szkolenia (w tym we współpracy z Krajową Szkołą Skarbowości) oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników/funkcjonariuszy i kadry kierowniczej w celu doskonalenia umiejętności i podwyższenia kompetencji zawodowych pracowników/funkcjonariuszy
 • Nadzoruje tworzenie Indywidulanych Programów Rozwoju Zawodowego i analizuje je w celu monitorowania jakości, aktualności, kompletności oraz realizacji przygotowanych planów
 • Koordynuje organizację staży/praktyk, weryfikuje i akceptuje program stażu/praktyki zaproponowany przez placówkę edukacyjną pod kątem potrzeb i możliwości jednostki w celu realizacji polityki kadrowej i kształtowania wizerunku pracodawcy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa pracy (w tym ustawy o służbie cywilnej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej)
 • Podstawowa znajomość procesów zarządzania zasobami ludzkimi
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweTOP