Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69202

Warunki pracy

•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
•Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu
•Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych
•Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych
•Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych
•Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
•Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych
•Zaplecze socjalne

OFERUJEMY:
•Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3 535,61 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,74) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
•Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
•„Trzynaste” wynagrodzenie
•Kwartalne nagrody uznaniowe
•Nagrody jubileuszowe
•Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
•Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
•Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
•Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań

 • •Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń/uposażeń oraz deklaracji/informacji miesięcznych i rocznych wpłat na PFRON w celu realizacji ustawowych obowiązków sprawozdawczych oraz na potrzeby MF i komórek organizacyjnych IAS;
 • •Przygotowywanie, prowadzenie i monitorowanie postępowań związanych z przebiegiem procesu naboru pracowników w celu obsadzenia wolnych stanowisk pracy w służbie cywilnej;
 • •Uczestniczenie w planowaniu i podziale etatów oraz nadzór ich wykorzystania, uczestnictwo w planowaniu i gospodarowaniu środkami na wynagrodzenia i uposażenia osobowe pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych/pełniących służbę w Izbie w celu monitorowania prawidłowego wykonania planu finansowego;
 • •Prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk studenckich, absolwenckich, uczniowskich i innych, staży i wolontariatu w celu zapewnienia sprawnej ich realizacji oraz prawidłowego przebiegu;
 • •Obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi, zasadami etyki zawodowej oraz służby cywilnej i Służby Celno–Skarbowej w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 0,5 roku w pracy biurowej)
 • •Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • •Umiejętność redagowania pism
 • •Podstawowa znajomość przepisów prawa pracy (w tym ustawy o służbie cywilnej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej) i ubezpieczeń społecznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP