Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 71253

Warunki pracy

·         Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


·         Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej


·         Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


·         Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe


·         Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu


-        Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych
-        Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych


-        Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych


-        Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych


-       Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • •Prowadzi sprawy osobowe pracowników/funkcjonariuszy związane z nawiązaniem (w tym uczestniczy w organizowaniu naborów pracowników/postępowań kwalifikacyjnych funkcjonariuszy), trwaniem i ustaniem stosunku pracy/służby w celu wsparcia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w prowadzeniu polityki kadrowej oraz zapewnienia przestrzegania przepisów prawa pracy;
 • •Sporządza sprawozdania, informacje i analizy ( w tym dot. PFRON) z obszaru obsługi kadrowej w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych oraz monitorowania stanu zatrudnienia i wykonania planu finansowego;
 • •Uczestniczy w planowaniu i podziale etatów oraz planowaniu i gospodarowaniu środkami na wynagrodzenia/uposażenia pracowników/funkcjonariuszy w celu zapewnienia prawidłowego ich wykorzystania;
 • •Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi wyjaśniającymi, zasadami etyki i zasadami służby cywilnej i Służby Celno-Skarbowej w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa;
 • •Uczestniczy w organizowaniu staży i praktyk w celu realizacji polityki kadrowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa pracy (w tym ustawy o służbie cywilnej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej) i ubezpieczeń społecznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP