Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Kłodzko
Ogłoszenie o naborze Nr 72594

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: Urząd Skarbowy w Kłodzku, ul. Walasiewiczówny 1, 57-300 Kłodzko

 • Bariera architektoniczna - budynek 4-piętrowy, bez dźwigu osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwiających swobodne poruszanie się

 • Wejścia do budynku oraz parter przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

 • Przy budynku parking zewnętrzny, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

 • Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję podatników i płatników w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego w systemach informatycznych.
 • Prowadzi analizę ryzyka podmiotów rejestrujących się w celu ograniczenia jego wystąpienia.
 • Prowadzi postępowania w sprawach odmowy, uchylenia lub unieważnienia NIP w celu zapewnienia aktualnej bazy danych podatników i płatników.
 • Obsługuje zgłoszenia identyfikacyjne VAT i VAT-UE celem zarejestrowania/wyrejestrowania podmiotu.
 • Weryfikuje dane celem stworzenia rzetelnej i aktualnej bazy danych identyfikacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP