Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Kłodzko
Ogłoszenie o naborze Nr 72795

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej.

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe.

 • Budynek biurowy: Urząd Skarbowy w Kłodzku, ul. Walasiewiczówny 1, 57-300 Kłodzko.

 • Bariera architektoniczna – budynek czteropiętrowy, bez dźwigu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Wejścia do budynku oraz parter przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 • Przy budynku parking zewnętrzny, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 • Zaplecze socjalne.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę kancelaryjną urzędu w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Prowadzi sprawy powierzone przez DIAS w celu zapewnienia prawidłowej obsługi urzędu.
 • Prowadzi sekretariat NUS oraz jego zastępców w celu zapewnienia prawidłowej obsługi NUS.
 • Rozpatruje przekazane do załatwienia skargi na pracowników w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
 • Koordynuje zadania z zakresu informacji publicznej w celu udzielenia rzetelnej informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej.
 • Umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych.
 • Umiejętność redagowania pism.
 • Komunikatywność.
 • Podstawowa znajomość zasad organizacji Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku.
APLIKUJ TERAZ

TOP