Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 83689

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek 6-kondygnacyjny z windą osobową

 • Wejście główne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (2 stopnie)

 • Wejście boczne z podjazdem dla niepełnosprawnych

 • Dojazd na piętra dźwigiem osobowym

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych tylko na ostatniej 6 kondygnacji

 • Przy budynku parking wewnętrzny dla pojazdów służbowych i prywatnych

 • Pokoje biurowe nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (progi)

 • Sala konferencyjna nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schodki)

Zakres zadań

 • Sporządza stałe i doraźne sprawozdania oraz analizę z efektów kontroli celno-skarbowych w celu przekazania ich do jednostki nadrzędnej lub kierownictwu urzędu
 • Przygotowuje odpowiedzi na zapytania zewnętrzne oraz opracowuje raporty i sprawozdania w celu dostarczenia wnioskodawcom niezbędnych informacji
 • Prowadzi ewidencję i bazy danych dotyczące prowadzonych kontroli celno-skarbowych, postępowań podatkowych oraz czynności procesowych wykonywanych na zlecenie innych organów w celu dostarczenia bieżącej informacji w tym zakresie
 • Weryfikuje pod względem formalnym informacje przekazywane przez komórki kontrolne, zarówno w zakresie dotyczącym prowadzonych kontroli i postępowań podatkowych, jak również w zakresie wszelkich obowiązków sprawozdawczych w celu utrzymania wymaganej jakości i rzetelności danych
 • Monitoruje windykację należności podatkowych w celu uzyskania stosowanych informacji od urzędów skarbowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego i celnego oraz ustawy o finansach publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP