Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 116107

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywania w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek 6-kondygnacyjny z windą osobową

 • Wejście główne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (2 stopnie)

 • Wejście boczne z podjazdem dla niepełnosprawnych

 • Dojazd na piętra dźwigiem osobowym

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych tylko na ostatniej 6 kondygnacji

 • Przy budynku parking wewnętrzny dla pojazdów służbowych i prywatnych

 • Pokoje biurowe nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (progi)

 • Sala konferencyjna nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schodki)

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy administracyjno-gospodarcze, kadrowe i inne powierzone przez Dyrektora IAS w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Naczelnika Urzędu w tym zakresie
 • Prowadzi sprawy kancelaryjno-sekretarskie i dba o właściwy obieg dokumentów i informacji w Urzędzie w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu Naczelnika Urzędu w celu umożliwienia pracownikom i funkcjonariuszom Urzędu realizacji zadań służbowych
 • Koordynuje udzielanie informacji publicznej w celu realizacji ustawowego obowiązku kierownika jednostki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość zasad organizacji Krajowej Administracji Skarbowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
APLIKUJ TERAZ

TOP