Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Zgorzelec
Ogłoszenie o naborze Nr 116106

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek 4-kondygnacyjny z windą

 • Wejście do budynku oraz parter przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, podjazd oraz winda dla osób niepełnosprawnych działająca w zakresie drzwi wejściowe - parter

 • Brak miejsc parkingowych dla pojazdów służbowych i prywatnych, w tym dla osób niepełnosprawnych

 • Pokoje socjalne – na każdym piętrze

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu podjęcia merytorycznej decyzji kończącej postępowanie karne skarbowe
 • Prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego
 • Sporządza akty oskarżenia, kieruje sprawy do sądu oraz wnosi do sądu złożone przez sprawców wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w celu doprowadzenia do ukarania sprawcy czynu
 • Wykonuje zadania oskarżyciela skarbowego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w postępowaniu przed sądem powszechnym – występuje przed sądem jako organ wnoszący i popierający akt oskarżenia w celu uczestnictwa w procesie jako strona
 • Występuje przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości w celu uczestnictwa w procesie jako strona
 • Rejestruje i ewidencjonuje prowadzone sprawy oraz wprowadza inne dane w aplikacji Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych (SI ESKS) w celu gromadzenia informacji w w/w zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa karnego skarbowego i postępowania karnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP