Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 119937

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: siedziba Urzędu Skarbowego przy ul. Wrocławskiej 37 w Legnicy

 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajduje się miejsce oznaczone dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do budynku od strony ul. Wrocławskiej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

 • Piętro konferencyjne również przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych

 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

 • Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w celu zapewnienia prawidłowego orzecznictwa podatkowego
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zminimalizowania ryzyka ich niewykonania
 • Poświadcza ewidencję zaświadczeń o uzyskanych i wypłaconych wygranych w grach hazardowych w celu ograniczenia oszustw finansowych
 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu prawidłowej realizacji zadań komórki organizacyjnej
 • Ewidencjonuje wydane rozstrzygnięcia w odpowiednich ewidencjach bądź rejestrach w celu dostarczenia aktualnej informacji o wydanych rozstrzygnięciach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP