Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 119914

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu

 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych

 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
  Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 • Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę kancelaryjną komórki ochrony danych w celu wsparcia wykonywanych zadań przez Inspektora Ochrony Danych
 • Wykonuje zadania związane z opracowywaniem, aktualizacją i wdrażaniem zasad, procedur i dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
 • Zarządza procesem wydawania i ewidencjonowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia rozliczalności wydanych upoważnień
 • Prowadzi dokumentację wymaganą w zakresie ochrony danych osobowych, w tym rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania, w celu spełnienia wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych
 • Organizuje szkolenia w celu podniesienia poziomu wiedzy z zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość problematyki związanej z ochroną danych osobowych
 • Znajomość funkcjonowania jednostki
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP