Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Dzierżoniów
Ogłoszenie o naborze Nr 120046

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: siedziba Urzędu Skarbowego przy ul. Pocztowej 14 w Dzierżoniowie

 • Budynek 3 kondygnacyjny bez windy

 • Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych (np.: toalety)

 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku i pomieszczeń na parterze

 • Przy budynku parking wewnętrzny (tylko dla pojazdów służbowych)

 • Wejście na teren urzędu od strony ul. Pocztowej

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w celu zapewnienia prawidłowego orzecznictwa podatkowego.
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zminimalizowania ryzyka ich niewykonania.
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku celem weryfikacji złożonych deklaracji ze stanem rzeczywistym.
 • Orzeka w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków z rachunku VAT w celu prawidłowej realizacji zadań komórki organizacyjnej.
 • Ewidencjonuje wydane rozstrzygnięcia w odpowiednich ewidencjach bądź rejestrach w celu dostarczenia aktualnej informacji o wydanych rozstrzygnięciach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP