Starszy referent


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 120819

Warunki pracy

zadania realizowane w warunkach pracy biurowej, w systemie pracy dziennej wynoszącej osiem godzin


 

Zakres zadań

 • przygotowuje dokumentację związaną z organizacją i przeprowadzaniem postępowań przetargowych dotyczących zakupów sprzętu i usług teleinformatyki
 • wykonuje czynności związane z obsługą platformy zakupowej Open Nexus w zakresie postępowań prowadzonych przez Wydział Teleinformatyki
 • prowadzi rejestr wydatków rzeczowych oraz planu postępowań przetargowych w ramach środków finansowych pozostających w dyspozycji Wydziału Teleinformatyki
 • nadzoruje wykonanie i uczestniczy w odbiorach umów i zamówień teleinformatycznych realizowanych na rzecz jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego
 • redaguje treści umów, zamówień oraz zleceń na zakup usług sprzętu i materiałów teleinformatycznych
 • prowadzi rejestr i przestrzega terminów zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umów i zabezpieczeń z tytułu gwarancji jakości
 • prowadzi rejestr potrzeb jednostek Policji woj. dolnośląskiego w zakresu konieczności dokonywania zakupów sprzętu, materiałów i usług teleinformatycznych
 • dokonuje analiz realizowanych wydatków i porównuje je z przydzielonymi limitami finansowymi informując kierownictwo Wydziału Teleinformatyki o stopniu wykorzystania limitów w stosunku do upływu czasu w ciągu roku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w komórkach finansowych, księgowych lub w administracji publicznej
 • wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów pokrewnych
 • znajomość i umiejętność stosowania ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji
 • znajomość zasad pracy kancelaryjnej w administracji
 • znajomość obsługi programu typu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • udokumentowana umiejętność obsługi programu MS OFFICE
 • wiedza z zakresu fakturowania towarów i usług
 • umiejętności sporządzania specyfikacji sprzętu komputerowego z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • doświadczenie zawodowe: umiejętność stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ

TOP