Starszy specjalista - inżynier badań


Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Starszy specjalista - inżynier badań
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/20/8699
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie projektów badawczych w zakresie syntezy i charakteryzacji makrocząsteczek w ramach badań Grupy Funkcjonalnych Makrocząsteczek 1. Pozyskiwanie i realizacja projektów naukowych (projektów badawczo-rozwojowych i kontraktów badawczych) zgodnych z celami Instytutu.2. Interpretowanie i opracowywanie wyników badań oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji badań zgodnie z przyjętymi w Instytucie standardami.3. Rozwój kompetencji naukowych umożliwiających pozyskiwanie i realizację nowych projektów naukowych. 4. Opracowanie, optymalizacja, walidacja i wdrażanie nowych metod badawczych.5. Wsparcie merytoryczne obszaru sprzedaży w kontaktach z klientami, w działaniach promocyjnych i ofertowaniu oraz w pozyskiwaniu partnerów biznesowych. 6. Utrzymanie kontaktów z partnerami naukowymi oraz przemysłowymi w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć.7. Udział w rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej realizowanych w zespole badawczym zadań i ich wyników m.in. poprzez udział w konferencjach naukowych, targach, seminariach oraz przygotowaniu publikacji naukowych.8. Promowanie działalności zespołu badawczego poprzez publikowanie artykułów naukowych.9. Udział w opracowaniu, aktualizacja i prowadzenie dokumentacji dot. zasad i procedur oraz organizacji pracy w pomieszczeniach laboratoryjnych.10. Udział w osiągnięciu i utrzymaniu zdolności operacyjnej zespołu (w tym także zakupy niezbędnych materiałów zużywalnych, odczynników i wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych).11. Gospodarowanie powierzonym majątkiem, w tym efektywne jego wykorzystanie i właściwa eksploatacja.12. Monitorowanie zagrożeń mających wpływ na właściwe wykonanie zadań, niezwłoczne informowanie przełożonego o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach oraz przedkładanie propozycji rozwiązań.Praca w godz.: 8:00-16:00, elastyczny system czasu pracy. Pzrewidywany okres zatrudnienia: 01.04.2021-31.03.2022
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Inżynier inżynierii materiałowej (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Język: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany


Wymagania inne:

wykształcenie: stopień doktora nauk o materiałach / chemii / fizyki lub równoważny. staż pracy: 2 lata na podobnym stanowisku, sprawdzone praktyczne doświadczenie i znajomość metod syntezy materiałów 2D (najlepiej CVD),doświadczenie badawcze w technikach charakteryzacji materiałów 2D, takich jak: Spektroskopia Ramana, SEM,udokumentowane doświadczenie w publikowaniu w recenzowanych czasopismach naukowych jako pierwszy autor,dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),umiejętność pracy w zespole i samodzielnie,dodatkowym atutem będzie doświadczenie badawcze z materiałami 2D (grafen, MXeny) do zastosowań w bateriach

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

do 8 350 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we WrocławiuTOP