Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych


poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
Miejsce pracy: Wrocław

Zakres czynności:

 • Prowadzenie spraw z zakresu działania Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Analiza zgłoszonej do uzgodnienia dokumentacji projektowej, przygotowanie stosownej opinii/uzgodnienia i nadanie klauzul na przedłożonych projektach zagospodarowania terenu
 • Wnoszenie uzgodnionych usytuowań projektowanych inwestycji na mapy przeglądowe, wektoryzacja uzgodnionych projektów
 • Kontrola dokumentacji geodezyjnej dotyczącej regulacji osi torów
 • Potwierdzanie zgodności wykonanej inwentaryzacji powykonawczej z wydanym uzgodnieniem
 • Prowadzenie i aktualizacja numerycznej mapy linii kolejowych oraz bazy danych w systemie informatycznym użytkowanym w Wydziale
 • Kontrola i odbiór dokumentacji numerycznej (mapy, profile, itp.) wykonywanej przez wykonawców zewnętrznych
 • Prowadzenie spraw z zakresu ujawniania aktualnych danych o nieruchomościach PKP S.A w ewidencji gruntów i budynków, a także w wewnętrznych, kolejowych bazach danych
 • Realizowanie zadań mających na celu utrzymanie ewidencji kolejowych terenów zamkniętych w stanie aktualności
 • Współpraca z państwowymi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie geodezji i kartografii i zadań realizowanych przez Wydział
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe - specjalność w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Znajomość aktualnych przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii, w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego ’Polskie Koleje Państwowe’
 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego
 • Mile widziane uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Mile widziane doświadczenie w pracach geodezyjnych realizowanych na kolejowych terenach zamkniętych
 • Umiejętność obsługi geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych, w tym MicroStation
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Łatwość komunikacji i umiejętność argumentowania oraz podejmowania decyzji w ramach przydzielonych kompetencji
 • Umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej
 • Wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie, samodzielność, odporność na stres

Oferujemy:

 • Pracę na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
 • Stabilizację- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Elastyczność- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, B2B
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
 • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
 • Atmosferę- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wydarzeń kulturalnych i wypoczynku
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ

TOP