Starszy specjalista


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126590

Warunki pracy

· praca w siedzibie Urzędu,


· stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,


· narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


· występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin,


· budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.


 

Zakres zadań

 • przyjmuje wnioski i wydaje spersonalizowane dokumenty w sprawach należących do właściwości Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • prowadzi ewidencję wydanych i utraconych dokumentów paszportowych, zezwoleń pobytowych cudzoziemców oraz zezwoleń na pracę cudzoziemców
 • rozpatruje pisemne wnioski uprawnionych organów w sprawach dotyczących udostępniania danych osobowych z rejestru ewidencji paszportowej PS2O (Paszportowego Systemu Obsługi Klienta) oraz weryfikuje dane osobowe na rzecz urzędów konsularnych
 • wprowadza dane dotyczące spraw związanych z personalizacją dokumentu paszportowego do elektronicznego systemu Digitalizacja wniosków paszportowych Oddziału Paszportowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość na poziomie komunikatywnym języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o obywatelstwie polskim oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o repatriacji oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • znajomość ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz aktów wykonawczych
 • umiejętność profesjonalnej obsługi klienta
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

TOP