Starszy specjalista


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69471

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązanej, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • ustalanie uprawnień pracowników do należnych im świadczeń wynikających z przepisów prawa oraz przygotowywanie dokumentów w tym zakresie,
 • prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Urzędu,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji dla potrzeb Szefa Służby Cywilnej oraz ministerstwa właściwego do spraw administracji publicznej,
 • sporządzanie zaświadczeń o przebiegu zatrudnienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia spraw kadrowych
 • znajomość ustawy Kodeks pracy i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych i przepisów wykonawczych
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  TOP